ZELENÝ, Miroslav. Portace RedirFS na jiné OS [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53956. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Kašpárek.

Uložit do Citace PRO