UHLÍŘ, Martin. Metody pro získávání asociačních pravidel z dat [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53960. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.
Uložit do Citace PRO