VADKERTI, Ladislav. Vývoj paralelních aplikací s Intel Threading Tools [online]. Brno [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53961. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Dvořák.
Uložit do Citace PRO