MASLAŇÁK, Martin. Využití PDA pro distribuci informací v rámci uzavřených sítí [online]. Brno [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53962. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Hanáček.

Uložit do Citace PRO