VENCOVSKÝ, Petr. Systém informační agendy společnosti [online]. Brno [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53964. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Kašpárek.

Uložit do Citace PRO