BARTOŠEK, Vladimír. Společné plánování výrobního procesu v logistické síti [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5397. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO