KUČERA, Ondřej. Knihovna pro výpočet šumů používaných v procedurálním texturování [online]. Brno [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53970. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO