LOUPANEC, Josef. NNTP server jako služba pro systémy založené na technologii Windows-NT [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53973. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO