PTÁČEK, Michal. Specifikační jazyky a nástroje pro analýzu a verifikaci bezpečnostních protokolů [online]. Brno [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53974. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.

Uložit do Citace PRO