TALAŠ, Vladimír. Rozpoznávač psaného textu pro mobilní telefony [online]. Brno [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53975. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Petr Schwarz.
Uložit do Citace PRO