ŽÁDNÍK, Martin. Návrh architektury sondy pro monitorování síťových toků [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53978. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.

Uložit do Citace PRO