PLCHOT, Oldřich. Systém pro uživatelem řízené QoS [online]. Brno [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53979. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Kašpárek.
Uložit do Citace PRO