NOVOTNÝ, Tomáš. Transformace popisného jazyka mikroprocesoru do jazyka pro popis hardware [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53981. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Hruška.
Uložit do Citace PRO