PETRŽELKA, Jan. Algoritmy pro umělou inteligenci [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53982. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Vladimír Janoušek.

Uložit do Citace PRO