ROZEHNAL, Pavel. Model checking nekonečně stavových systémů založený na inferenci jazyků [online]. Brno [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53984. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.

Uložit do Citace PRO