LEVINSKÝ, Stanislav. Modulární informační systém pro publikování [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53986. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO