GAZDÍK, Martin. Zpracování obrazu a videa na mobilních telefonech [online]. Brno [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53987. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO