PAŘENICA, Martin. Implementace algoritmu pro hledání podobností DNA řetězců v FPGA [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53990. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Otto Fučík.
Uložit do Citace PRO