VILÍMEK, Jan. Konverze ASP do ASP.NET [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53992. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Kašpárek.
Uložit do Citace PRO