PLUHÁČEK, David. Syntaktická analýza založená na modifikovaných zásobníkových automatech [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53994. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.
Uložit do Citace PRO