STRACH, Zdeněk. Mapování textur [online]. Brno [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53997. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.
Uložit do Citace PRO