HADINEC, Michal. Optimalizace homogenity základního magnetického pole v MR tomografii [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/540. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Karel Bartušek.

Uložit do Citace PRO