HOLEC, Pavel. Automatický generátor komiksů [online]. Brno [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54001. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO