DIVÁCKÝ, Roman. Linuxová emulační vrstva ve FreeBSD [online]. Brno [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54003. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Rudolf Čejka.
Uložit do Citace PRO