ONDRUŠ, Juraj. Odolnost AES proti časovací analýze [online]. Brno [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54010. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Daniel Cvrček.

Uložit do Citace PRO