BOBEK, František. Redakční a publikační systém menších samosprávních celků [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54011. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Masopust.
Uložit do Citace PRO