MACHATA, Petr. Methodology of Construction Compiler Front-End and Its Integration into the GNU Compiler Collection [online]. Brno [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Miloš Eysselt.
Uložit do Citace PRO