KUBOŠ, Jaroslav. Generátor databázové vrstvy aplikací [online]. Brno [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO