ŽALOUDEK, Luděk. Evoluční návrh obvodů na úrovni tranzistorů [online]. Brno [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54023. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Lukáš Sekanina.
Uložit do Citace PRO