MIKUŠEK, Petr. Implementace generického procesoru v FPGA [online]. Brno [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54028. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Tomáš Martínek.

Uložit do Citace PRO