LODROVÁ, Dana. Rozpoznávání živosti otisků prstů [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54030. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO