KOVÁŘÍK, Aleš. Změna rychlosti řeči [online]. Brno [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54032. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.
Uložit do Citace PRO