KOVÁŘÍK, Aleš. Změna rychlosti řeči [online]. Brno [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54032. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.

Uložit do Citace PRO