CIPR, Tomáš. Implementace detektoru klíčových slov do mobilního telefonu (Symbian 60) [online]. Brno [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54039. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.
Uložit do Citace PRO