ŽÁK, Pavel. Modelování postav - Polygonal wrapper [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54040. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Robert Chudý.
Uložit do Citace PRO