GÁLET, Michal. Grafická nadstavba pro systém získávání znalostí [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54043. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.

Uložit do Citace PRO