ZDRAŽIL, Vít. Zpracování digitální fotografie [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54044. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Potúček.

Uložit do Citace PRO