ŠKODÍK, Zdeněk. Implementace části standardu SQL/MM DM pro asociační pravidla [online]. Brno [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54045. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.
Uložit do Citace PRO