WALACH, Pavel. Evidence majetku pomocí metod bezkontaktní identifikace [online]. Brno [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54046. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO