ZAJDA, Vladan. Zpracování statistik přístupů k webovým systémům [online]. Brno [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54047. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO