PÍRKO, Jiří. Rozšíření RedirFS do uživatelského režimu [online]. Brno [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54049. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Kašpárek.
Uložit do Citace PRO