KOVAL, Miroslav. Technologie senzorových sítí [online]. Brno [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54050. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Trchalík.
Uložit do Citace PRO