MICHLOVSKÝ, Zbyněk. Honey-Pot: Systém pro detekci útoků [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54051. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Daniel Cvrček.
Uložit do Citace PRO