JOŠTH, Radovan. Zobrazování objemových dat pomocí programovatelného HW [online]. Brno [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54059. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO