ZDRÁHAL, Petr. Automatizovaná práce s webovými formuláři [online]. Brno [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54061. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO