CHARVÁT, Jaroslav. Ovládání počítače pomocí gest [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54065. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Radek Bartoň.
Uložit do Citace PRO