SZKANDERA, Jan. TSQL2 interpret nad post-relačními databázemi v Oracle Database [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54066. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO