ZAJDÁK, Jiří. Simulace provozu na silnicích a dálnicích [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54079. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO