OTRUBA, Vítězslav. Stabilizace sekvence snímků bez snížení jejich rozlišení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5408. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Číka.
Uložit do Citace PRO