BIELIK, Peter. Rozhraní renderovacího stroje v jazyce Java [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54094. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO