PILCH, Martin. Simulace vlnění vody v reálném čase [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54098. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO